• 1

Соопштенија

 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2020“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 По повод 23 април - Светскиот Прочитај повеќе
 • С О О П Ш Т Е Н И Е +

  С О О П Ш Прочитај повеќе
 • БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК +

  БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип ОРГАНИЗИРА БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ Прочитај повеќе
 • 23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски +

  23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски 23 Април - промоција на „Другата Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
И З В Е С Т У В А Њ Е
ОД ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР
„МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ“, ШТИП 2020 ГОДИНА

Месец на книгата од 15.10.до 15.11.2020, во време на пандемија кога здравјето на сите е приоритет,

Книгата со Инфобусот патува и насекаде стасува-

На покана од страна на Библиотеката и Центар за култура од Кладово, Р Србија

На 14.10.2020г.во салата за промоции согласно сите мерки и протоколи за заштита од Ковид 19