• 1

Соопштенија

 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2020“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 По повод 23 април - Светскиот Прочитај повеќе
 • С О О П Ш Т Е Н И Е +

  С О О П Ш Прочитај повеќе
 • БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК +

  БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип ОРГАНИЗИРА БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ Прочитај повеќе
 • 23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски +

  23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски 23 Април - промоција на „Другата Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
На 27.04.2021 со подготвителните активности и избор на стихови и нивна визуеализација започна Манифестацијата „Денови на Шопов“-2021

Денес 26.04.201г. во летната училница на ООУ „Ванчо Прке“ со учениците се реализира Проектот од Годишната програма за работа на библиотеката со наслов „Чекориме заедно со книгата“

Како библиотека должност ни е постојано да ја промовираме, популаризираме, да ја доближуваме до читателите и да го истакнуваме нејзиното значење.

ПОРАКИ од Димитар Башевски и г-ѓа Одре Азуле, генерален директор на УНЕСКО по повод Светскиот ден на книгата и авторското право 2021!

редмет: Доставување на Меѓуопштински литературен награден конкурс
По повод 23 април - Светскиот ден на книгата и авторското право
Н У-У Библиотека „Гоце Делчев” - Штип
распишува
МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН
НАГРАДЕН КОНКУРС
ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ