Соопштенија

 • Согласност за нацрт годишна програма на Националната установа +

 • Одлука за работно време летен период 2023-та +

 • Литературен конкурс за ЕСЕЈ на „Поетските љубови, маки и сонувања по родното место на Ацо Шопов“ +

  ПОГЛЕДИ ГО КОНКУРСОТ НА СЛЕДНИОВ Прочитај повеќе
 • Jавен оглас и пријава за вработување во НУУБиблиотека „Гоце Делчев„-Штип +

  ЛИНК ДО ОГЛАС ЛИНК ДО Прочитај повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2022“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Директор

г-дин Тамер Јамаковски

 

 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

 

Советник за административни, општи и правни работи

г-ѓа Маја Роглева Тодоровска

Советник за информатички работи

г-дин Драган Ѓоргиев

г-дин Дарко Панев

Советник – главен сметководител

г-ѓа Анита Руменова

 

ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ ВО КУЛТУРАТА

 

Комплетирање и техничка обработка на библиотечен материјал

г-ѓа  Соња Манева

Стручна обработка на монографски публикации,

Редактор на каталошки записи на монографски публикации

Стручна обработка на Монографски публикации,

Каталогизација на монографски публикации

г-ѓа Жаклина Петрушева

г-ѓа Ирена Јорданова

г-ѓа Ивана Стојанова

Стручна обработка на периодични публикации

г-ѓа Јована Рилак

г-ѓа Валентина Варадинова

Магацин за периодични публикации

г-дин Роберт Георгиев

Стручна обработка и редактор на каталошки записи на монографски публикации и музикалии

г-дин Сашко Неделков

Библиографско-библиотечни информации, информативно-реферален центар

г-ѓа Вилма Јованова

Позајмување и услуга за деца

г-ѓа Гордана Георгиева

Позајмување и услуга за возрасни

г-дин Зоран Костовски

г-ѓа Сузана Стојанова

 

Позајмување и услуга за студенти (универзитетски дел)

г-ца Ирена Тонева

Позајмување и услуга во мобилната и реонски библиотеки

Роднокрајна збирка и ракописи

г-дин Зоран Мијалков

г-дин Тодор Џидров

репрографија на библиотечен фонд

 

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА

 

Хаус-мајстор

г-дин Сашко Антонов

Хигиеничар

г-ѓа Трајанка Кукушева

г-дин Зоран Лазаров

 

Возач на Мобилниот информативно-библиотечен центар „Инфобус“