• 1

Соопштенија

 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2020“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 По повод 23 април - Светскиот Прочитај повеќе
 • С О О П Ш Т Е Н И Е +

  С О О П Ш Прочитај повеќе
 • БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК +

  БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип ОРГАНИЗИРА БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ Прочитај повеќе
 • 23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски +

  23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски 23 Април - промоција на „Другата Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
Монографијата „ОВЕКОВЕЧУВАЊЕ НА МИТРОВДЕНСКИТЕ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ", 2002 – 2019 година
Уште една публикувана монографија за 2020 год. во рамки на издавачката дејност на НУ-УБ ,,Гоце Делчев" - Штип.
Д-р Наташа Лазарева се јавува како автор и приредувач.
Д-р Милена Ристова - Михајловска - уредник, идеен творец и
приредувач.
Библиотекарите Соња Манева и Тодор Џидров - приредувачи.
Сите доктори на науки од Штип - застапени.
18-те изданија на ,,Митровденските средби на доктори на науки" - засведочени и овековечени.
Библиотекарството во Штип од 1976 до 2002 и цело едно полнолетство од Митровденски манифестации (средби) од 2002 до 2019 - сумирани во една книга.
Издавач:
НУ-УБ „Гоце Делчев” – Штип
За издавачот:
Зоран Костовски
Автор:
д-р Наташа Лазарева
Уредник:
д-р Милена Ристова – Михајловска
Приредувачи:
д-р Наташа Лазарева
д-р Милена Ристова – Михајловска
Соња Манева
Тодор Џидров
Компјутерско – техничка поддршка и приредувачка асистенција:
Членови на Книжевно – креативниот центар при АКАДЕМИЈА ЕУРОАРТ – Штип
Ребека Спасова (координатор)
Верица Милорадова
Маријана Николова
Милена Милорадова
Елена Станкова
Никола Карагунов
Рецензенти:
Трајче Кацаров
Цвета Спасикова
Јазична редакција:
д-р Наташа Лазарева
Печати:
„2 – ри Август” - Штип
Поддржано од Министерство за култура на Р. С. Македонија.
 
120708410_10158801608790295_2989938587917437101_o.jpg
 
120813791_10158801608475295_2251730556212232616_o.jpg