• 1

Соопштенија

 • Согласност за нацрт годишна програма на Националната установа +

 • Одлука за работно време летен период 2023-та +

 • Литературен конкурс за ЕСЕЈ на „Поетските љубови, маки и сонувања по родното место на Ацо Шопов“ +

  ПОГЛЕДИ ГО КОНКУРСОТ НА СЛЕДНИОВ Прочитај повеќе
 • Jавен оглас и пријава за вработување во НУУБиблиотека „Гоце Делчев„-Штип +

  ЛИНК ДО ОГЛАС ЛИНК ДО Прочитај повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2022“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
И З В Е С Т У В А Њ Е
ОД ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР
„МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ“, ШТИП 2020 ГОДИНА
Натпреварот се одржа во универзитетската читална на Одделот за возрасни во Националната установа - Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип, на 30.10.2020 година со почеток во 11.00 часот. Од пријавени 10 натпреварувачи, учествуваа сите 10 натпреварувачи.
На секој натпреварувач му се подели Тест прашалник со вкупно 20 прашања и со временски рок од 60 минути за давање на одговорите. По поминатите 60 минути предвидени за давање на одговори, Комисијата за организирање и спроведување на натпреварот во состав: претседател Жаклина Петрушева - библиотекар, член Ирена Јорданова –библиотекар и член Валентина Варадинова - библиотекар, Ванѓе Манева-професор по одделенска настава, ги оцени поединечно дадените одговори во тест прашалниците..
Дадени се следните резултати од спроведениот Oпштински натпревар „Млади библиотекари” Штип 2020 година:
1. Марио Ванчоски ООУ„ДимитарВлахов“ 128 поени
2. Мила Кралева ООУ„ СлавејкоАрсов“ 110 поени
3. Изабела Сандева ООУ„Ванчо Прке“ 95 поени
Натпреварувачот кој покажа најдобро знаење на Oпштинскиот натпревар „Млади библиотекари” Штип 2020 година е Марио Ванчоски под менторство на Марија Русевска професор по македонски јазик и литература со што се стекнаа со право да учествуваат на Државниот натпревар
На сите учесници на натпреварот, од организаторот – Библиотека, им се поделија пригодни подароци и благодарници за учесниците и менторите
Комисија за реализирање на натпреварот: Штип, 30.10.2020 год.
 
123021728_10158877616390295_7377683756605688500_n.jpg123140727_10158877616395295_7904619055564666044_n.jpg
 
123091804_10158877616385295_3168162826657237251_n.jpg123120988_10158877616670295_4185392017444805495_n.jpg
 
123045314_10158877616700295_5797165322010602789_n.jpg123056123_10158877616705295_5977695880105168507_n.jpg
 
123063347_10158877616790295_7898940932210965899_n.jpg123074272_10158877616810295_1828091913812645196_n.jpg