• 1

Соопштенија

 • Согласност за нацрт годишна програма на Националната установа +

 • Одлука за работно време летен период 2023-та +

 • Литературен конкурс за ЕСЕЈ на „Поетските љубови, маки и сонувања по родното место на Ацо Шопов“ +

  ПОГЛЕДИ ГО КОНКУРСОТ НА СЛЕДНИОВ Прочитај повеќе
 • Jавен оглас и пријава за вработување во НУУБиблиотека „Гоце Делчев„-Штип +

  ЛИНК ДО ОГЛАС ЛИНК ДО Прочитај повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2022“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ОД ОПШТИНСКИОТ НАТПРЕВАР „МЛАДИ БИБЛИОТЕКАРИ“,

ШТИП 2018 ГОДИНА

Натпреварот се одржа во универзитетската читална на Одделот за возрасни во Националната установа - Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип, на 05.10.2018 година со почеток во 11.00 часот. Од пријавени 12 натпреварувачи, учествуваа сите 11 натпреварувачи.

На секој натпреварувач му се подели Тест прашалник со вкупно 20 прашања и со временски рок од 60 минути за давање на одговорите. По поминатите 60 минути предвидени за давање на одговори, Комисијата за организирање и спроведување на Натпреварот, ги оцени поединечно дадените одговори во тест прашалниците.

            Дадени се следните резултати од спроведениот Oпштински натпревар „Млади библиотекари Штип 2017 година:

 1. Искра Постолова ООУ „Гоце Делчев“ 135 поени
 2. Тамара Беркова ООУ„Димитар Влахов“ 133 поени
 3. Стефанија ЛазароваООУ„ГоцеДелчев“ – 132 поени
 4. Ана Ѓошева ООУ„Ванчо Прке“ 130 поени
 5. Ана Арсова ООУ„Димитар Влахов“ 108 поени
 6. Ангела Петровска ООУ„Тошо Арсов“ 105 поени
 7. Милена Милорадова ООУ„Славејко Арсов“ 83 поени
 8. Ангела Дамбева ООУ „Гоце Делчев“ 78 поени
 9. Глорија Атанасова ООУ„Ванчо Прке“ 78 поени
 10. Катерина Здравкова ООУ„Славејко Арсов“ 72 поени
 11. Марија Штерјова ООУ„Тошо Арсов“ 66 поена

Натпреварувачот кој покажа најдобро знаење на Општинскиот натпревар „Млади библиотекари Штип 2018 година е Искра Постолова ООУ „Гоце Делчев“-Три чешми под менторство на професор по македонски јазик и литература Весна Јованова со што се стекнаа со право да учествуваат на Државниот натпревар

На сите учесници на натпреварот, од организаторот – Библиотека, им се поделија пригодни подароци и благодарници за учесниците и менторите

Од комисијата за реализирање на натпреварот.

                                                                                                             Штип, 05.10.2018 год.