• 1

Соопштенија

  • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2020“ +

    ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
  • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 +

    МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН  НАГРАДЕН КОНКУРС  ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 По повод 23 април - Светскиот Прочитај повеќе
  • С О О П Ш Т Е Н И Е +

    С О О П Ш Прочитај повеќе
  • БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК +

    БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип ОРГАНИЗИРА БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ Прочитај повеќе
  • 23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски +

    23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски 23 Април - промоција на „Другата Прочитај повеќе
  • 1
  • 2

В.Д. Директор

Зоран Костовски

 

 

АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА

 

Советник за административни, општи и правни работи

г-ѓа Маја Роглева Тодоровска

Советник за информатички работи

г-дин Драган Ѓоргиев

г-дин Дарко Панев

Советник – главен сметководител

г-ѓа Анита Руменова

 

ДАВАТЕЛИ НА ЈАВНИ УСЛУГИ ВО КУЛТУРАТА

 

Комплетирање и техничка обработка на библиотечен материјал

г-ѓа  Соња Манева

Стручна обработка на монографски публикации,

Редактор на каталошки записи на монографски публикации

г-ѓа Блага Спиридонова

Стручна обработка на Монографски публикации,

Каталогизација на монографски публикации

г-ѓа Жаклина Петрушева

г-ѓа Ирена Јорданова

г-ца Билјана Стојанова

г-ѓа Ивана Стојанова

Стручна обработка на периодични публикации

г-ѓа Јована Рилак

г-ѓа Валентина Варадинова

Магацин за периодични публикации

г-дин Роберт Георгиев

Стручна обработка и редактор на каталошки записи на монографски публикации и музикалии

г-дин Сашко Неделков

Библиографско-библиотечни информации, информативно-реферален центар

г-ѓа Вилма Јованова

Позајмување и услуга за деца

г-ѓа Милованка Тренчева

г-ѓа Гордана Георгиева

Позајмување и услуга за возрасни

г-дин Драги Коцевски

г-ѓа Сузана Стојанова

Позајмување и услуга за студенти (универзитетски дел)

г-ѓа Ирена Тонева

Позајмување и услуга во мобилната и реонски библиотеки

г-дин Мишко Кеман

Роднокрајна збирка и ракописи

г-дин Зоран Мијалков

г-дин Тодор Џидров

Заштита и репрографија на библиотечен фонд

г-дин Драганче Мијалков

 

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА

 

Хаус-мајстор

г-дин Сашко Антонов

Хигиеничар

г-ѓа Весна Јовановска

г-ѓа Софка Сеперова

Возач на Мобилниот информативно-библиотечен центар „Инфобус“

г-дин Нушков Ѓоре