• 1

Соопштенија

 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИСРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2021“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИСРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2021“ ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • Проектот „Македонски учиме, француски читаме - култура спојуваме и развиваме“ +

  Проектот „Македонски учиме, француски читаме - култура спојуваме и развиваме“ Почитувани корисници, ве известуваме дека Прочитај повеќе
 • електронско пријавување на мито и корупција +

  електронско пријавување на мито и корупција Почитувани граѓани,читатели, посетители Нацонална Установа Прочитај повеќе
 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2020“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 По повод 23 април - Светскиот Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
 • 3

 

 shutterstock_773293384-3.jpg

 Проекти за 2021 год. подржани од Министерство за Културa

- Библиотечна Дејност :

Денови на Шопов

Библиотека на тркала- ИНФОБУС,

Докомплетирање на роднокрајна збирка на Библиотеката

Заштита на оштетени и стари книги по пат на козервација и реставрација

Децата со посебни потреби во општеството

Меѓуопштински конкурс за песни и краток расказ 23 Април

Книга до инвалидизирани и изнемоштени лица

Набавка на монографски публикации

Обука на библиотекари за користење на програмска подршка COBISS3

Подврзување на периодични публикаци

„24 Мај Св.Кирил и Методиј-ден на сесловенските просветители

Инклузивно училиѓте-Инклузивна библиотека за деца со посебни потреби

Промоција на библиотеката во предучилишни усанови

„Чекориме со книгата“- Светски ден на книгата.

 

- Меѓународна дејност :

“Продолжува културната размена и соработка“ Задар, Р. Хрватска

 

- Сектор инвестиции :

Замена на дотраена, докомплетирање на постојната опрема

 

 - Европски интеграции:

„Француски учиме, македонски читаме- култура спојуваме и развиваме“