• 1

Соопштенија

  • Зимска школа - Библиоарт 2019 +

    Зимска школа - Библиоарт 2019 НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип организира Зимска Прочитај повеќе
  • Денови на Шопов +

    Денови на Шопов Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
  • 1

Од одржаната „Поетска работилница“

„ДЕНОВИ НА ШОПОВ“ - Прв ден

Од денешнта промоција на детската стихозбирка со наслов „Детски новогодишни песни“

Предавање за улогата на визуелната сфера во современата епоха и начините на кои новите медиуми влијаат врз формирањето на свеста.

Поетско сеќавање во чест на роднокрајниот поет Шукри М. Рамо