• 1

Соопштенија

 • ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ ДОКТОРИ НА НАУКИ ОД ШТИП – УЧЕСНИЦИ НА „МИТРОВДЕНСКИ СРЕДБИ НА ДОКТОРИ НА НАУКИ, 2020“ +

  ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 По повод 23 април - Светскиот Прочитај повеќе
 • С О О П Ш Т Е Н И Е +

  С О О П Ш Прочитај повеќе
 • БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК +

  БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип ОРГАНИЗИРА БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ Прочитај повеќе
 • 23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски +

  23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски 23 Април - промоција на „Другата Прочитај повеќе
 • 1
 • 2
Месец на книгата од 15.10.до 15.11.2020, во време на пандемија кога здравјето на сите е приоритет, библиотеката сепак изнајде начин да ја афирмира, популаризира и доближи книгата до нејзините читатели-децата.
За таа цел беше организирана посета на сите училишни библиотеки во сите основни и средни училишта во градот во две детски градинки и во посебните паралелки во ООУ „Ванчо Прке“, подаривме скромни пакети со книги за нивниот фонд
им понудивме отворена соработка за секаков вид стручна помош во водењето на нивните училишни библиотеки. На сите училишта подаривме примероци од Книгата-Сон што го држам во рака - во која се собрани наградените литературни творби токму на учениците од училиштата која беше издадена оваа година од страна на библиотеката како проект од издавачката дејност подржан од страна на Министерството за култура, се со цел да ја потикнеме творечката мисла, навиките за читање уште од најмала возраст како едни од битните компоненти за правилен развој и формирање на детската личност.
 
122900047_10158874431575295_2952199540589413171_o.jpg
 
122912129_10158874428965295_3680084227160188540_o.jpg
 
122906106_10158874429075295_5172701670844304550_o.jpg
 
123113759_10158874429320295_4168144284421592250_o.jpg
 
123102799_10158874429515295_8832462839030970912_o.jpg
 
123260839_10158874429605295_5511741344681067274_o.jpg
 
 
123195097_10158874429720295_8683944403681206467_o.jpg
 
 
123133712_10158874430325295_8339198100125488687_o.jpg
 
123201506_10158874430380295_5875858190873537191_o.jpg
 
 
123132928_10158874430390295_8770111631364330128_o.jpg
 
 
123119108_10158874430520295_2044796524845339004_o.jpg
 
 
123175401_10158874431380295_6857329639588191396_o.jpg