• 1

Соопштенија

 • БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК +

  БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип ОРГАНИЗИРА БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ Прочитај повеќе
 • 23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски +

  23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски 23 Април - промоција на „Другата Прочитај повеќе
 • СО КНИГА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ +

  СО КНИГА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • Зимска школа - Библиоарт 2019 +

  Зимска школа - Библиоарт 2019 НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип организира Зимска Прочитај повеќе
 • 1
 • 2

И З В Е С Т У В А Њ Е
ОД РАСПИШАНИОТ МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС 
ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ

По повод 23 април – Светскиот ден на книгата и авторското право, Национална установа – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ - Штип, распиша Конкурс од. 01.04. до 20.04.2019 год., на тема „КНИГАТА ОТВОРЕН ПРОЗОРЕЦ КОН СВЕТОТ“, во три конкуренции: за ученици од I-V одд.; за ученици од VI-IX одд. и за останати учесници (средношколци, студенти, работници...). 
Конкурсната комисија при Национална установа – Универзитетска библиотека „Гоце Делчев“ – Штип, наградените учесници ќе ги открие и наградите ќе се доделат во просториите на Библиотеката на 03.05.2019 год. (петок) во 12.00 часот.

Комисија: 
претседател: Благој Самоников - поет 
член: Трајче Кацаров - поет, раскажувач, есеист и драмски автор
член: Жаклина Петрушева – библиотекар
член: Ирена Јорданова - библиотекар
член: Соња Манева – библиотекар
Штип, 02.05.2019 година