• 1

Соопштенија

 • 23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски +

  23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски 23 Април - промоција на „Другата Прочитај повеќе
 • СО КНИГА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ +

  СО КНИГА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • Зимска школа - Библиоарт 2019 +

  Зимска школа - Библиоарт 2019 НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип организира Зимска Прочитај повеќе
 • Денови на Шопов +

  Денови на Шопов Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • 1

Поетско сеќавање во чест на роднокрајниот поет Шукри М. Рамо

Од поетското сеќавање во чест на роднокрајниот поет, раскажувач, литературен критичар, новинар и основоположник на литературата што ја создаваат во тогашна СРМ (РМ) припадниците на турската народност Шукри М. Рамо (28.11.1918 - 18.11.1998г) и воедно одбележување на 100 години од неговото раѓање и 30 години од неговата смрт.
За ликот и делото зборуваа проф.д-р Јованка Денкова од проф. д-р Махмуд Челик од Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип. 
Стихови од неговата поезија на турски и македонски јазик читаа студенти од Универзитетот и Медреста.