• 1

Соопштенија

  • Зимска школа - Библиоарт 2019 +

    Зимска школа - Библиоарт 2019 НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип организира Зимска Прочитај повеќе
  • Денови на Шопов +

    Денови на Шопов Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
  • 1

Поетско сеќавање во чест на роднокрајниот поет Шукри М. Рамо

Од поетското сеќавање во чест на роднокрајниот поет, раскажувач, литературен критичар, новинар и основоположник на литературата што ја создаваат во тогашна СРМ (РМ) припадниците на турската народност Шукри М. Рамо (28.11.1918 - 18.11.1998г) и воедно одбележување на 100 години од неговото раѓање и 30 години од неговата смрт.
За ликот и делото зборуваа проф.д-р Јованка Денкова од проф. д-р Махмуд Челик од Филолошкиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“- Штип. 
Стихови од неговата поезија на турски и македонски јазик читаа студенти од Универзитетот и Медреста.