• 1

Соопштенија

 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ 2020 По повод 23 април - Светскиот Прочитај повеќе
 • БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК +

  БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ ПО ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип ОРГАНИЗИРА БЕСПЛАТНИ КУРСЕВИ Прочитај повеќе
 • 23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски +

  23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски 23 Април - промоција на „Другата Прочитај повеќе
 • СО КНИГА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ +

  СО КНИГА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • 1
 • 2

Претставување на две значајни збирки од штипската библиотека во библиотеките во Истанбул, Турција.Станува збор за промоција на книги пишувани на старословенски јазик и книги пишувани на старотурски јазик што за првпат се презентираат надвор од нашите граници. Изготвен е каталог на книги од страна на стручни лица со резимиран превод на англиски и турски јазик.

knig1

Во работна посета во Турција беа следниве претставници од НУ-УБ ,,Гоце Делчев" - Штип: Драган Ѓорѓиев, Жаклина Петрушева и Ирена Јорданова.Воспоставените контакти ќе овозможат за заеднички проекти на двете земји во чекорите за зачувување, конзервирање и дигитализирање на споменативе збирки.Проектот е поддржан од страна на Министерството за култура на Р. Македонија

knig2