• 1

Соопштенија

 • 23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски +

  23 Април - промоција на „Другата Марта“ второ издание од Горјан Петревски 23 Април - промоција на „Другата Прочитај повеќе
 • СО КНИГА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ +

  СО КНИГА ДО ПОДОБРО ЗДРАВЈЕ Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ +

  МЕЃУОПШТИНСКИ ЛИТЕРАТУРЕН НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА ПЕСНА И КРАТОК РАСКАЗ Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • Зимска школа - Библиоарт 2019 +

  Зимска школа - Библиоарт 2019 НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип организира Зимска Прочитај повеќе
 • Денови на Шопов +

  Денови на Шопов Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
 • 1

Персоналната библиографија за д-р Метод Чепреганов беше промовирана од страна на НУ-УБ „Гоце Делчев“. На овој начин, Штип се оддолжува за големиот придонес кој тој го дал во делот на медицината, особено во неврологијата.Книгата има 180 страници, во кои се содржани 260 библиографски единици:

- Во библиографијата се сместени 30 монографски публикации, потоа статии или составни делови од сериски публикации кои професорот ги објавува, кажа Жаклина Петрушева, НУ УБ „Гоце Делчев“ Штип.

metodi4

Освен ова, Чепреганов е добитник и на престижни награди на Балканско и светско ниво. Една од нив е наградата за енциклопедијата на француски јазик, во која 60-те страни посветени на епилепсијата се напишани од него:

- Второто издание од таа енциклопедија доби една од најпрестижните награди на ниво на Европа, се вика „Herman Fischgold“. Тоа е награда за врвно стручно дело кое е рамно за стручни дела на Нобелова награда, истакна Методи Чепреганов, невролгог – епилептолог.

metodi1

Изавач на библиографијата за Чепрегано е штипската библиотека.