• 1

Соопштенија

  • Зимска школа - Библиоарт 2019 +

    Зимска школа - Библиоарт 2019 НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип организира Зимска Прочитај повеќе
  • Денови на Шопов +

    Денови на Шопов Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
  • 1

Здружение на граѓани за лица со епилепсија и родители на деца со епилепсија "Епилепсија Македонија" ја донираше новоиздадената книга "Македонска современа фитотерапија при третман на епилепсија", а од страна на библиотеката добија благодарница за соработка.

Најнови Книги