• 1

Соопштенија

  • Зимска школа - Библиоарт 2019 +

    Зимска школа - Библиоарт 2019 НУ-УБ „Гоце Делчев“-Штип организира Зимска Прочитај повеќе
  • Денови на Шопов +

    Денови на Шопов Национална установа - Универзитетска библиотека „Гоце Прочитај повеќе
  • 1

„Весела среда“ со дечиња од градинката „Вера Циривири-Трена“

Спроведени подготовки за почеток на целогодишниот проект ,,Весела среда со Библиотеката"...

Проектот се реализира на Детско одделение при НУ-УБиблиотека „Гоце Делчев“ во Штип со деца од ЈОУДГ ,,Вера Циривири Трена". Целна група од 2 до 5 години.

Најнови Книги